28

Th22017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO HCT  CẦN TUYỂN CÁC VỊ TRÍ SAU: 1. NHÂN VIÊN MARKETTING ONLINE: thông tin chi tiết 2. NHÂN VIÊN THIẾT KẾ: thông tin chi tiết 3. NHÂN VIÊN KINH DOANH: thông tin chi tiết 4. NHÂN VIÊN PG: ... Chi tiết

22

Th92016
Nước thiên nhiên chứa rất nhiều tạp chất vô cơ và hữu cơ, các vi sinh vật, các loại khí hòa tan. Điều đó làm cho nước trở nên đục, có màu, có mùi và trong nhiều trường hợp khó sử dụng. Để đánh giá chất lượng nước, ... Chi tiết