Bóng tuýp VL-T8-120-18W

Bóng tuýp VL-T8-120-18W có khả năng tiết kiệm điện năng, phù hợp với không gian căn phòng của gia đình và mục đích sử dụng.